Dự án nhà hàng Hoa – Nhật, quán bar đại sứ quán Đức tại Việt Nam.