Nếu đặt hàng, các bạn vui lòng thanh toán 30% giá trị đơn hàng. Sau khi đã nhận được hàng, vui lòng thanh toán số tiền còn lại cho chúng tôi.

Chúng tôi chấp nhận 2 hình thức thanh toán: Tiền mặt và chuyển khoản.

1. Tiền mặt

2. Chuyển khoản
Qua các tài khoản ngân hàng dưới đây:

– Tài khoản Sacombank công ty
Ngân hàng Sacombank chi nhánh Điện Biên Phủ, PGD Bắc Hải.
Tên Tài Khoản: Công ty cổ phần đầu tư thương mại Phú Gia Khang.
Số Tài Khoản: 060039861316

– Tài khoản Sacombank cá nhân
Ngân hàng Sacombank chi nhánh Điện Biên Phủ, PGD Nguyễn Tri Phương.
Tên tài khoản: Lưu Minh Hưng
Số Tài Khoản : 060017439092

– Tài khoản ACB cá nhân
Chi nhánh: ACB hội sở
Tên tài khoản : Lưu Minh Hưng
Số tài khoản : 4 7072879

– Tài khoản Vietcombank
Chi nhánh: Vietcombank Hồ Chí Minh
Tên tài khoản: Lưu Minh Hưng
Số tài khoản: 0071003762959