Dự án đèn trang trí VP Adidas

Adidas Lê Duẫn

Dự án: Thi công đèn trang trí cho Văn phòng Adidas.

Địa chỉ: 33 Lê Duẫn, Bến Nghé, Quận 1 – HCMC

Adidas Lê Duẫn Adidas Lê Duẫn Adidas Lê Duẫn Adidas Lê Duẫn