Các thuật ngữ về Đèn Trang Trí

Lĩnh vực đèn trang trí có rất nhiều thuật ngữ. Đối với nhiều người mới tìm hiểu thì cũng khó nắm bắt hết tất cả các thuật ngữ nhanh được nên hôm nay PGK Lighting sẽ tổng hợp 1 số thuật ngữ liên quan trong lĩnh vực đèn trang trí. Các thuật ngữ về ngoại […]