CÁC DỰ ÁN ĐÃ XONG CỦA PGK LIGHTING

Tìm hiểu những xu hướng thiết kế mới nhất qua các công trình lắp đặt đèn của Phú Gia Khang.

Dự án: Mac Media Office

Dự án: Landmark Vinhome

Dự án: Cheese Coffee

Dự án: Adidas Office

Dự án: VP ITL ADP

Dự án: Đèn chim nhà anh Đức