Dear các đối tác, khách hàng của Phú Gia Khang.

Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, cửa hàng đèn trang trí Phú Gia Khang sẽ hổ trợ các đối tác trở thành đại lý của chúng tôi.

Vui lòng gửi các thông tin như bên dưới về email pgklighting@gmail.com, chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi lại sau khi nhận được email.

  • Tên cá nhân/tổ chức
  • Địa chỉ
  • Số liên lạc
  • Ngành nghề hoạt động

Cảm ơn quý khách hàng, đối tác